2017թ. դեկտեմբերի 12 :Դպրոցի կառավարման խորհրդի նիստի թիվ 6 արձանագրություն