Սեպտեմբեր2017թ. Նախակրթարանի եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվ