Նախահաշվի ամփոփ հաշվետվություն դպրոցին կից գործող նախակրթարանի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին