Հաշվետվություն ՊՈԱԿ-ին կից գործող նախակրթարանի դրամական միջոցների հոսքերի մասին/ 01.01.2018թ.-01.04.2018թ. ժամանակահատվածի վերաբերյալ