Նախահաշվի ամփոփ հաշվետվություն Ն. Գետաշեն գյուղի N1 մ/դ-ի կատարած ծախսերի և պարտքերի մասին/01.01.2017թ-01.07.2017թ