ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ դպրոցի դրամական միջոցների հոսքի վերաբերյալ /01.01.2017թ. — 01.10.2017թ. ժամանակահատվածի համար