Հաշվետվություն դպրոցի դրամական միջոցների հոսքերի մասին/01.01.2018թ.-01.10.2018թ. ժամանակահատվածի համար