Հաշվետվություն դպրոցի դրամական միջոցների մասին /01.01.2018թ.-01.07.2018թ. ժամանակահատվածի համար