Հաշվետվություն դպրոցին կից գործող նախակրթարանի դրամական միջոցների հոսքերի մասին/01.01.2017-01.07.2017/