Հաշվետվություն Դպրոցին կից գործող նախակրթարանի դրամական միջոցների հոսքերի մասին/ 01.01.2018թ.- 01.10.2018թ ժամանակահատվածի համար