Հաշվետվություն դպրոցին կից գործող նախակրթարանի դրամական հոսքերի մասին / 01.01.2018թ. -01.07.2018թ. ժամանակահատվածի համար