Հաշվետվություն դպրոցին կից գործող նախակաթարանի դրամական հոսքերի մասին /01.01.2017թ-31.12.2017թ./