ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ դպրոցին կից գործող նախակրթարանի դրամական միջոցների հոսքերի մասին /01.01.2017թ.-01-10.2017թ. ժամանակահատվածի վերաբերյալ/