ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՊՈԱԿ-ի դրամական միջոցների հոսքերի մասին 01.01.2017թ-01.04.2017թ