ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետի կողմից հաստատված հիմնարկի նախահաշվի ամփոփ հաշվետվություն ծախսերի և պարտքերի մասին 01-04.2017թ-01.04.2017թ